Dette sier våre kunder om oss

Control Plus har bred kompetanse og kunder fra mange ulike bransjer. Noen av våre største kunder kommer fra restaurantbransjen, varehandel, grossister, e-handelsselskaper og tekniske entreprenører. Under finner du et utvalg referansekunder og hva de sier om oss:

Rodeløkka Invest er et konsern bestående av en rekke restauranter, microbryggeri og barer. Restaurantene er Popolare, Txotx, Happolati, Arakataka, Cafe Tekehtopa, Zarat Hustra og Nedre Foss Gård. I konsernet inngår også Schouskjelleren microbryggeri på Grünerløkka og barene Bettola og Bar Babylon. Selskapene har mer enn 200 ansatte og har en årlig omsetning på nesten 150 millioner. «Vi opplever at Control Plus utfører tjenestene på en veldig ryddig og nøyaktig måte. De er det viktigste elementet i vår økonomiske styring. De er imøtekommende og serviceinnstilte, og vår kommunikasjon er basert på profesjonalitet og tillit. Samarbeidet har pågått over flere år og vi opplever det som solid og godt».
Rodeløkka Invest AS
Suha Coskuntuna, Controller
MER er en internasjonal operatør og en av Norges største på ladestasjoner for el-biler. MER har et landsdekkende hurtigladenettverk fra Mandal i sør til Tromsø i nord. De tilbyr også ladeløsninger for borettslag og offentlige parkeringsanlegg. “Fremoverlente, løsningsorienterte og positive mennesker som tar både små og store utfordringer med et smil. Fleksibiliteten deres har vært helt avgjørende for oss i hektiske perioder, og den gode og åpne dialogen mellom oss har gjort samarbeidet enkelt og effektivt.»
MER Norway AS
Eline Gjerstad Sverdrup,
Head of Finance
Dialog Eiendomsmegling har flere avdelinger i nedre Buskerud og omsetter årlig ca. 400 boliger til en verdi av 2 milliarder kr. årlig. Selskapet har flere store utbygningsaktører i sin portefølje. «Vi driver på konsesjon fra Finanstilsynet og er helt avhengig av korrekte rapporter til rett tid. Control Plus har faglig dyktige og serviceinnstilte medarbeidere som forstår kompleksiteten knyttet til vårt forretningsområde. Da vi byttet til Control Plus i 2017 opplevde vi at kvaliteten gikk vesentlig opp samtidig som vi fikk lavere kostnader. Det har medført at vi har gitt Control Plus utvidede Controller-oppgaver slik at vi kan konsentrere oss om å gjøre våre egne kunder fornøyde».
Dialog Eiendomsmegling AS
Frode Løvmoen Nyhus, Adm. dir
I 2014 bestemte vi oss for å flytte regnskapet eksternt. Basert på faglig kompetanse ble Control Plus et naturlig valg. Control Plus håndterer alt av regnskap, lønn, rapporteringer, HR og oppfølging. Control Plus er profesjonelle, effektive og har faglig dyktige medarbeidere som er fleksible. De yter fantastisk service og overholder alltid tidsfrister. Vi er veldig godt fornøyd med overgangen til Control Plus, vi sparer både tid og kostnader.
Centrum Elektriske AS
Elvis Maksumic, daglig leder
Holzweiler er et konsern bestående av agentur-, design- og produksjonsselskap og to utsalgssteder. Selskapet er i sterk vekst med omsetning både i Norge og internasjonalt. Selskapene bruker blant annet våre løsninger for effektiv logistikk i sin lagerhåndtering og distribusjon. Selskapet har over 100 ansatte og omsetter for nærmere 200 millioner i året. «Ting vi setter pris på hos dere og gjør at vi har valgt dere som regnskapsførere er så mangt; kjennskap til bransjen, personlig kontakt, raske tilbakemeldinger, tilgjengelighet, fleksible, dyktige folk, oppriktig interessert i oss som kunde, og at vi skal gjøre det så bra som mulig».
Holzweiler Agency AS
Line M. Kiil Olsen, Administrasjonskonsulent
Moxtex er en totalleverandør av motevarer til det norske fashion-markedet og omsetter årlig for over
60 millioner.
Moxtex AS
«Prostage AS er en av Norges største distributører av lyd, lys, AV og sceneteknisk utstyr. Selskapet har siden 2013 mer enn tidoblet sin omsetning og har i samme periode gått fra 2 til 20 ansatte. Prostage representerer i dag en rekke av de tyngste varemerkene i bransjen, og jobber med et bredt kundespekter innenfor kultursektoren, TV/Film, systemintegrasjon og utleie. Prostage har fått Dagens Næringslivs «Gaselle»-utmerkelse hele 6 ganger. Med den enorme veksten Prostage har hatt, er kontroll på økonomi en helt avgjørende faktor for å lykkes. Å jobbe med Control Plus gir oss den tryggheten vi behøver, slik at vi selv kan fokusere på å bygge selskapet videre, vel vitende om at våre forpliktelser ovenfor det offentlige er ivaretatt på best mulige måte. En tett dialog og svært god responsrate gjør at det føles som å ha en egen ansatt med svært god innsikt i selskapets økonomi, men med en skalerbar kostnadsramme. Vi kan på det sterkeste anbefale Control Plus.»
Prostage AS
Isekk driver med avfallshåndtering med storsekker på Østlandet. Selskapet ble stiftet i 2008 og har siden 2011 vært en del av konsernet Norsk Gjenvinning. Selskapet er i sterk vekst og forventer en omsetning på ca. 180 mill. «Vårt firma har vært i sterk vekst i flere år, og Control Plus har vært en viktig samarbeidspartner i denne prosessen. Dyktige medarbeidere som takler korte tidsfrister og strenge rapporteringsrutiner har vært gull verd for oss! Pris og kvalitet er viktig, og Control Plus har innfridd på alle punkter».
Isekk AS
Arve Jansen, daglig leder
Iterum er en komplett IT-leverandør for bedrifter. Selskapet har 9 ansatte og forventer å omsette for ca. 55 millioner. «Etter flere år med vekst i både omsetning og antall ansatte, ble behovet for en pålitelig, effektiv og profesjonell regnskapsfører mer og mer merkbart.
Vi lå hele tiden på etterskudd og regnskapskostnadene var uforholdsmessig høye. Fra 1. januar 2016 ga vi Control Plus ansvaret for hele vår regnskapsførsel, og vi har fra første dag vært strålende fornøyde med både service, kvalitet og effektivitet. Vi mottar rett og slett en betydelig bedre tjeneste – til en lavere pris.»
ITERUM AS
Lars Gunnar With, daglig leder
Vi i OFV er meget fornøyd med arbeidet som gjøres av Control Plus. De har effektivisert flere av våre regnskapsrutiner, samt fått oss til å ta i bruk moderne løsninger som Visma Employee, Expence, Calendar og Autoinvoice.
OPPLYSNINGSRÅDET FOR 
VEITRAFIKKEN AS
Sara Woldemichael